Психологія для компаній включає такі можливості:

Командні психологічні активності:

 • team – building: тренінг, скерований на побудову або перебудову команди з урахуванням корпоративної культури компанії;
 • робота з рольовими статусами у команді та стилями взаємодії;
 • тренінг ефективного лідерства і самопрезентації;
 • комунікативний вишкіл, робота з комунікативними бар’єрами;
 • робота з внутрішнім ресурсом людини: працездатність, мотивація, емоційне вигорання, самоконтроль, інформаційне перевантаження та втрата інтересу до роботи.

Індивідуальні консультації працівників з професійно або особистісно орієнтованим запитом, наприклад:

 • адаптація в колективі;
 • конфлікти з керівництвом та колегами;
 • криза професійного росту;
 • невротичні бар’єри в ставленні до роботи (наприклад, страх невдачі, брак стресостійкості);
 • прокрастинація і мотиваційний дефіцит;
 • пошук індивідуального стилю в роботі (ресурси та дефіцити пов’язані з вашою особистістю);
 • асертивність і стресостійкість;
 • криза в особистому житті.

Психологічний вишкіл для менеджерів, скерований на підвищення загальної психологічної компетентності та вдосконалення навичок роботи з людським ресурсом при подоланні психогенно зумовлених криз:

 • зниження працездатності, втома, фрустрація в умовах монотонії, тиску, дедлайнів, інформаційний голод або інформаційне перевантаження, порушення дисципліни, рамок;
 • конфліктні ситуації, замовчуваний «повзучий» опір.

Зателефонуйте нам