for-students

for-students
 \  for-students
  • Монографія «Мати і дитя: ідентифікаційні феномени в стосунках»

    Тема монографії стосується материнської компетентності та її впливу на якість взаємної регуляції діади на фізіологічному, емоційному та поведінковому рівнях. Фокус зосереджено на тому, як здійснюється ментальне опрацювання матір’ю інтенсивної, емоційно зарядженої, тілесної комунікації з немовлям. Послуговуючись психодинамічною теорією та опираючись на когнітивно-біхевіоральні дослідження, запропоновано та емпірично верифіковано конструкт материнської ідентифікації. Описано процес її функціонування та

    + Read more

Contact info

Зателефонуйте нам